De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Walravens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Walravens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Walravens

Cumuleo