De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Rollier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Herman Rollier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Herman Rollier

Cumuleo