De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Rom

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Rom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Rom
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Rom

Cumuleo