De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Rosel

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Rosel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Rosel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Rosel

Cumuleo