De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Rouard

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Rouard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Didier Rouard

Cumuleo