De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Rousseaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pascal Rousseaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pascal Rousseaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pascal Rousseaux

Cumuleo