De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emilia Roy

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Emilia Roy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emilia Roy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Emilia Roy

Cumuleo