De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Yerna

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Yerna
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Yerna
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Yerna

Cumuleo