De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leopold Rutten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Leopold Rutten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Leopold Rutten

Cumuleo