De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Sabbatini

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Sabbatini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Sabbatini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Annie Sabbatini

Cumuleo