De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Saelmaekers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Saelmaekers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Maria Saelmaekers

Cumuleo