De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Saenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door René Saenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door René Saenen

Cumuleo