De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Saenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sven Saenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sven Saenen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sven Saenen

Cumuleo