De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jeannine Samijn

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Samijn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jeannine Samijn

Cumuleo