De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Schamp

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Schamp
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Schamp

Cumuleo