De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rony Schatteman

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rony Schatteman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rony Schatteman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rony Schatteman

Cumuleo