De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Scheepmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Scheepmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Scheepmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Scheepmans

Cumuleo