De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Schelfhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door René Schelfhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door René Schelfhout

Cumuleo