De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van SÚverine Waterbley

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door SÚverine Waterbley
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door SÚverine Waterbley
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door SÚverine Waterbley

Cumuleo