De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Schepers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Schepers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Charles Schepers

Cumuleo