De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Schillewaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Schillewaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Schillewaert

Cumuleo