De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Schmit

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Schmit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Schmit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Isabelle Schmit

Cumuleo