De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Murielle Scholtus

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Murielle Scholtus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Murielle Scholtus

Cumuleo