De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Schoreels

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Schoreels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Schoreels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Schoreels

Cumuleo