De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Imelda Schrauwen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Imelda Schrauwen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Imelda Schrauwen

Cumuleo