De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole Schreppers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Nicole Schreppers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Nicole Schreppers

Cumuleo