De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christianne Schreyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Christianne Schreyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Christianne Schreyen

Cumuleo