De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Watteeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Watteeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Watteeuw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Francis Watteeuw

Cumuleo