De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lambertus Schrooten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Lambertus Schrooten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Lambertus Schrooten

Cumuleo