De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludovicus Schurmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludovicus Schurmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Ludovicus Schurmans

Cumuleo