De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benjamin Schuurmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Benjamin Schuurmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Benjamin Schuurmans

Cumuleo