De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Wattiez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Wattiez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Wattiez

Cumuleo