De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wattiez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wattiez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wattiez

Cumuleo