De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Sels

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Sels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Sels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Frank Sels

Cumuleo