De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Wauquiez

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Wauquiez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Wauquiez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Wauquiez

Cumuleo