De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Remi Serranne

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Remi Serranne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Remi Serranne

Cumuleo