De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Wautelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door François Wautelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door François Wautelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door François Wautelet

Cumuleo