De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van GaŽtan Servais

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door GaŽtan Servais
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door GaŽtan Servais

Cumuleo