De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Servais

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Servais
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Robert Servais

Cumuleo