De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Wautelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Wautelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Paul Wautelet

Cumuleo