De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Seynhaeve

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Seynhaeve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Seynhaeve
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Seynhaeve

Cumuleo