De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Wauters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Wauters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Wauters

Cumuleo