De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Smagghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Smagghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Smagghe

Cumuleo