De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Smet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Smet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Kris Smet

Cumuleo