De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Armand Wautier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Armand Wautier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Armand Wautier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Armand Wautier

Cumuleo