De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Sobrie

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Sobrie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anne Sobrie

Cumuleo