De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danny Soeffers

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Danny Soeffers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Danny Soeffers

Cumuleo