De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Claire Wautier

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Claire Wautier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marie-Claire Wautier

Cumuleo