De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Soontjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Soontjens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Soontjens

Cumuleo