De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Spiessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Spiessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Peter Spiessens

Cumuleo